Tanie wakacje nad morzem w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Propozycje zwiedzania nadmorskich miejscowości

24 August 2011r.

Z założeń i celów nauczania geografii jak i treści programowych innych przedmiotów wynika potrzeba prowadzenia lekcji w terenie i wycieczek w różnych typach szkół i na różnym poziomie nauczania. Układ przestrzenny szkolnego ruchu wycieczkowego wiąże się więc w dużym stopniu z realizacją programu nauczania. Na podstawie obserwacji rozwoju szkolnego ruchu wycieczkowego na Wybrzeżu Gdańskim można wyróżnić: — wycieczki lokalne organizowane przez szkoły z województwa gdańskiego, w formie lekcji w terenie wiążących się z treścią przerobionego materiału, — wycieczki zamiejscowe z różnych rejonów kraju, przeważnie o tematyce geograficzno-krajoznawczej, w których uczestniczy głównie młodzież szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych zwane zielonymi szkołami, — wycieczki kolonijne i obozowe związane z lokalizacją placówek wczasów letnich i wędrownych obozów młodzieżowych organizowanych w okresie ferii letnich. Największy ruch wycieczkowy koncentruje się w rejonie Trójmiasta. Gdańsk i Gdynia stanowią przeważnie bazę wypadową dla wielu wycieczek udających się do innych miast i regionów np. do Malborka, Pucka, Elbląga, na Żuławy, Pojezierze Kaszubskie i na Wybrzeże Słowińskie. Niektóre szlaki wycieczkowe wybiegają poza granice województwa gdańskiego — do Fromborka i na teren Słowińskiego Parku Narodowego. Jakkolwiek problematyka wszystkich wycieczek przybywających nad morze jest zbliżona pod względem treści, to jednak sposób realizacji programu może być zupełnie odmienny. W dużym stopniu jest on uzależniony od środków lokomocji będących w dyspozycji uczestników wycieczek szkolnych. Ogólne problemy związane z planowaniem i przygotowaniem organizacyjnym wycieczek młodzieży szkolnej zostały uregulowane odpowiednimi zarządzeniami władz oświatowych Dlatego w prezentowanych przykładach zwrócono większą uwagę na kierowniczą rolę nauczyciela w przygotowaniu przez uczniów materiałów tematycznie związanych z programem danej wycieczki, ich wyeksponowaniem poprzez zaangażowanie młodzieży w procesie przyswajania oraz pogłębiania, aktualizacji i utrwalania wiedzy o regionie nadmorskim. Uwypuklono również kształtowanie nowych wyobrażeń i pojęć, wyrabianie pewnych nawyków i umiejętności oraz budzenie zainteresowań u młodzieży wyborem zawodu i kierunku studiów. Spośród wielu ciekawych tras wycieczkowych po Wybrzeżu Gdańskim wybrano kilka przykładów wycieczek, których treści dostosowane zostały do wymagań programu nauczania geografii w szkołach ogólnokształcących. Uwzględniono w nich zagadnienia geograficzne i krajoznawcze, które mogą być przedmiotem zainteresowania zarówno uczniów ze szkół zlokalizowanych na wybrzeżu, jak i młodzieży przybywającej nad morze z głębi kraju. Obok problematyki geograficznej w wielu przypadkach w ramach korelacji włączono zagadnienia z innych przedmiotów z uwzględnieniem zarówno celów poznawczych, jak i wychowawczych.

ocena 4.7/5 (na podstawie 3 ocen)

Polska mapa online całkowicie za darmo.
zwiedzanie, wycieczki, aktywny wypoczynek, relaks, kolonie, zielone szkoły, Malbork, Puck, Elbląg, Żuławy, Pojezierze Kaszubskie, Wybrzeże Słowińskie